Easy Medical Devices maakt hulpmiddelen voor Steunkousen en invalidenliften. Het steunkouspistool is het enige elektrisch aangedreven aantrek hulpmiddel voor steunkousen (TEK, Therapeutisch elastische kousen) ter wereld. EC-Steunkouspistool Professional
Het EC-Steunkouspistool® Professional
It is our mission to make your live easier
Easy Medical Devices makes your life easier
Easy Medical Devices
Velperweg 114
6824 HM  Arnhem

+31 (0) 26 206 00 01
Info@ECMD.pro

Easy Medical Devices is part of Evrew Ednav BV the Netherlands
In Nederland dragen ca. 280.000 mensen steunkousen. Om deze mensen het aantrekken hiervan te vergemakkelijken zijn een aantal hulpmiddelen op de markt. Toch zijn ongeveer 45.000 mensen niet meer in staat zelf de steunkousen aan te trekken omdat de kracht (vooral in de handen) of beweeglijkheid daarvoor ontbreekt. Ook met reeds bestaande hulpmiddelen. Deze groep mensen wordt veelal door medewerkers van de thuiszorg of buurtzorg geholpen.

Professionals in de zorg weten dat het aandoen van steunkousen bij hun clienten zwaar werk is. Mede vanwege de lastige houding maar ook gewoon omdat het veel kracht kost.Het EC-Steunkouspistool Professional is bestemd voor professionals in de zorg, voor wie het een snelle en lichte manier is om zorg te verlenen.

Het elektrisch aangedreven EC-Steunkouspistool is uniek in haar werking en gebruiksgemak.Arbo eisen worden bij gebruik van het Steunkouspistool makkelijk gehaald, er is een grote besparing in tijd maar ook in ziekteverzuim omdat er minder belasting van armen, rug en schouders is.

Wist u dat deze drie de grootste reden voor verzuim voor zorgprofessionals zijn! (zie onderstaande tabel)
Klik op bovenstaande afbeelding voor een overzicht van de besparing die met het Steunkouspoistool Professional te behalen is
Het Easy Steunkouspistool Professional heeft twwe functies: Voor de thuisgebruiker voor klasse 3 en 4 steunkousen en voor de zorgprofessional die dagelijks meerdere steunkousen moet aantrekken bij clienten. Door de sterke motor, het robuuste ontwerp en de accu met extra grote capaciteit kan dit helpmiddel tot wel 60 kousen per dag aantrekken zonder tussentijds opladen.